DEBATA PO PŘEDSTAVENÍ A RIVEDER LE STELLE RELOADED

zdarma / free

Diskuzi po představení moderuje Hanka Strejčková, debata probíhá v angličtině a je tlumočená do češtiny.