Dvě deci o TAnci
Debata po představení Optimismi

 
Diskuse ze série debat pořádaných a moderovaných redaktory Tanečních aktualit
s názvem Dvě deci o TAnci.
 
Debatu se souborem moderuje Hana Strejčková, debata probíhá v angličtině a je tlumočená do češtiny.