Výtvarné workshopy pro všechny návštěvníky. 
Facepainting dětí, mládeže i dospělých.