Historie festivalu

Napříč ročníky vyhledává dramaturg a ředitel festivalu Jiří Turek kvalitní i progresivní soubory, aby je představil českým divákům. V programu se objevují jak soubory a představení vyznávající tradiční formy fyzického divadla a nového cirkusu, tak ty, které experimentují s dalšími žánry a hranice nového cirkusu posouvají. Touhou festivalu je dostat nový cirkus mezi co nejširší divácké spektrum. V programu jsou umělci, soubory a představení, která nadchnou odbornou veřejnost, zároveň jsou zde ale zastoupeny i velkolepé produkce, které cílí na širokou veřejnost. V rámci hlavního programu jsou uváděna také open-air představení zdarma.

Festival dává cíleně příležitost mladým českým umělcům, poskytuje rezidence, koprodukce, podporuje novou tvorbu a podporuje mobilitu umělců v ČR i zahraničí. Je každoroční přehlídkou aktuální české novocirkusové scény.


Rozvoj a propagace české novocirkusové scény

Festival se intenzivně a dlouhodobě snaží o rozvoj a propagaci novocirkusové scény, pravidelně proto podporuje a pořádá setkání odborníků i setkání umělců s veřejností.

  • konference Cirkforum (2016): prezentace českých novocirkusových souborů a také organizací zabývajících se novým cirkusem jako výukovou metodou.
  • Professional days (2018): třídenní akci v rámci festivalu, rozšířený program konference Cirkforum. Pezentace českých novocirkusových umělců převážně určená pro zahraniční promotéry, festivalové ředitele a účastníky mezinárodní konference Circus and Its Others pořádanou ve spolupráci s centrem pro nový cirkus Cirqueon. Ve třech dnech bylo představeno šest večerních představení a dva komponované večery – Gala show žonglérů a Cirksession, které prezentovaly to nejlepší z české novocirkusové scény. Umělci se se zahraničními návštěvníky mohli setkat také během dvou neformálních večerních setkání.
Festival poskytuje prostor novým souborům (např. Cink Cink Cirk, Holektiv, Feel the Universe Circus Company, Collective Momentum a další), v roce 2018 se v rámci open-air programu představili také Cirquonauti (Teens Performance Group, náctiletí studenti CIRQUEONu), do programu bývá pravidelně zařazován večer komponovaný z jednotlivých čísel domácích umělců por názvem Cirksession.

 

Koprodukce projektů s mezinárodní účastí

Festival dlouhodobě podporuje rozvoj nového cirkusu v České republice jako svébytného žánru. Kromě realizace svého základního programu (prezentace vybraných zahraničních souborů a průřezu českou novocirkusovou scénou) již od roku 2012 koprodukuje projekty s mezinárodní účastí, které přinášejí obohacení vývoje nového cirkusu, mají evropský potenciál, spojují mezi sebou národy a umělce, dávají prostor kreativitě a zapojují začínající umělce.

  • 2012-2013 koprodukční projekt „Lacrimae“, (spojení švédského Cirkus Cirkör, francouzského Cahin Caha a českého Cirk La Putyka). Společné představení „Cabaret Lacrimae“ premiérované na festivalu Letní Letná 2012, následně pro rok 2013 připravily všechny soubory svá samostatná představení, všechna byla premiérována nejdříve v La Seyne Sur Mur ve Francii a následně uvedena na Letní Letné 2013.
  • 2014 koprodukční projekt LE POIVRE ROSE – představení, kde spojili své kreativní ambice artisti z Belgie, Kanady, Francie a Česka, s Ivou Bittovou jako živým hudebním doprovodem.
  • 2017 projekt Bestiario, zahájení 14. ročníku festivalu, v režii Firenzy Giudi (režisérka oceňovaného britského souboru NoFit State Circus). Na scéně se potkalo 18 českých umělců s artisty ze souboru NoFit State Circus, kteří společně během týdenního workshopu připravili zahajovací show festivalu Letní Letná.
  • 2018 projekt De Nova Stella. U příležitosti 15. výročí festivalu navázala Letní Letná na koncepci zahajovacího představení formou workshopu se zahraniční účastí, ovšem v mnohem širším měřítku. Režie se zhostil renomovaný francouzský režisér a taktéž principál souboru Cie Cahin Caha Daniel Gulko. Zkoušky představení proběhly ve dvou blocích v červnu a v srpnu, celkem je jednalo o 13 dní workshopu za účasti 34 umělců z České republiky a z Francie. Výsledné představení s názvem De Nova Stella pak měli diváci možnost vidět ve dvou uvedeních zcela zdarma. Návštěvnost tohoto unikátního projektu byla přibližně 6 000 diváků.
  • 2019 projekt Provazochodkyně nad Prahou. Festival zahájila francouzská provazochodkyně Tatiana-Mosio Bongonga. Mezi nebem a zemí, kráčela vysoko nad pražskými mosty a sledovalo ji přes 30 000 diváků. Po laně dlouhém 350m se prošla od Právnické fakulty až do Letenských sadů. Už během náročných technických příprav bylo zřejmé, že realizace bude pro všechny zúčastněné obrovskou výzvou a nesmírně zajímavou zkušeností. A proto se také filmařský tým rozhodl celý proces sledovat. Dokumentární film, který vznikl v roce 2020 v režii Václava Flegla a Jakuba Vovse, měl premiéru během Letní Letné Light (2020). 
  • 2019 - 2022 mezinárodní projekt Circus Link podpořený programem Kreativní Evropa EU. Během tří let realizace projektu se spojily 4 evropské novocirkusové festivaly, aby vybraly společně umělecké soubory pro dramaturgii jednotlivých akcí a sdílely zkušenosti. Vznikla tak digitální platforma, která pomáhá uměleckým souborům, dramaturgům i umělcům s prezentací jejich práce, nalézání vhodných partnerů a míst pro prezentaci nových představení. https://circuslink.eu/

 

Návštěvnost

V prvním roce navštívilo 60 představení a koncertů 6.300 diváků, v roce 2022 jich na více než 200 představeních bylo přes 60.000. Festival se může pochlubit celkovou 90 % vyprodaností večerních představení.

 

Doprovodný program

Pro děti jsou na festivalu k výběru dva typy příměstského tábora, večerní hlídání, dětská představení apod. Každý večer je návštěvníkům přístupný večerní program v baru Letní poloha zdarma (koncerty hudebních kapel), od 15. ročníku festival také návštěvníkům nabízí každé odpoledne interaktivní instalace katalánské skupiny De Guixot8, které jsou hojně navštěvované a přístupné taktéž zdarma.

 

Archiv jednotlivých ročníků Letní Letné v Praze

2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004

 

Letní Letná na cestách 2011 - 2013

Festival Letní Letná za dobu své existence třikrát opustil pražskou základnu a postavil své cirkusové městečko v regionech. Projekt Letní Letná na cestách se konal mezi lety 2011 - 2013 a navštívil celkem 6 měst s 3-7 denním programem. Více podrobností najdete zde.

 

LeDní Letná 2014 - 2015

Dvakrát mohli diváci navštivit cirkusová šapita i v zimě, a to na Výstavišti v pražských Holešovicích. Podrobnější informace o jednotlivých ročnících najdete zde:

2014

2015