Chováme se ekologicky

Zde najdete souhrn ekologických aktivit festivalu