Přispějte nám do klobouku

Podpořte festival Letní Letná

Během festivalu každoročně organizujeme několik představení, které jsou zcela zdarma. Jejich aktuální seznam naleznete zde. Pokud se na některé chystáte a chtěli byste využít možnosti dobrovolně přispět na náklady na jejich realizaci, máme pro vás několik možností.
1) Přímo na místě bude možné vhodit libovolnou částku "do klobouku” našim uvaděčům.
2) Zde na webu i v areálu festivalu najdete QR kód se zadaným číslem účtu a variabilním symbolem. Ten vás odkáže na online platbu převodem, kde zadáte libovolnou částku.
 
Údaje pro platbu převodem bez využití kódu jsou zde:

číslo účtu: 107-4819640207/0100
variabilní symbol: 3332024

QR Platba

Děkujeme za vaši přízeň a podporu.

Těšíme se, až se opět setkáme v Letenských sadech a užijeme si tradiční rodinný piknik s bohatým kulturním programem. 

Váš tým Letní Letné


Váš dar bude použit na náklady spojené s přípravami a provozem festivalu, tedy na kulturní účely.
Poskytnutý dar je možno  odečíst od základu daně z příjmů v souladu s ustanoveními Zákona a daních z příjmů (§15, §20).
Pro možnost uplatnění Vám na požádání vystavíme potvrzení pro daňové účely, kontaktujte nás na dary@letniletna.cz