Otevřená výzva pro české novocirkusové profesionální umělce

LETNÍ LETNÁ vyhlašuje otevřenou výzvu pro profesionální české umělce a soubory. Hledáme jak představení vhodná jako večerní program, tak představení pro děti, případně open-air. Všechna "indoor" vystoupení se konají v šapitech.
Festival se koná v termínu 13.-31. srpna 2020 v Letenských sadech v Praze.

Během letošního ročníku festivalu ve spolupráci s CIRQUEONem spolupořádáme ve dnech 19. - 21. srpna setkání mezinárodní sítě Circostrada (http://www.circostrada.org/en), v rámci které bude možnost prezentovat se zahraničním profesionálům různými způsoby.

Pro všechny varianty účasti je k dispozici omezený počet míst, zahrnuty budou pouze vybrané projekty. Dramaturgický výběr zaštiťuje LETNÍ LETNÁ a CIRQUEON.

■■■■■■
uzávěrka: 21. února 2020
výsledky: 28. února 2020
■■■■■■

Přihlaste se nám, pokud:

▶ chcete na LETNÍ LETNÉ hrát a platí pro vás některé z následujících možností:
▶▶ máte hotové představení, které byste na festivalu chtěli hrát a které vzniklo v posledním roce (a nejste s námi již v kontaktu)
▶▶ připravujete představení, které bude mít premiéru během roku 2020 (a nejste s námi již v kontaktu)
▶▶ chcete na festivalu prezentovat work-in-progress připravovaného projektu

▶ chcete se prezentovat zahraničním profesionálům v rámci setkání sítě Circostrada formou:
▶▶ speedating - prezentace vašeho souboru/projektu během 7 minut skupině cca 10 osob, skupiny se u stolů střídají. Prezentace budou probíhat v angličtině.
▶▶ krátké vystoupení v rámci komponovaného večera "czech showcase" v rámci festivalu.
Obě tyto akce budou probíhat v jednom dni mezi 19.-21. srpnem, přesný termín bude potvrzen do konce února.

Pro všechny varianty účasti je k dispozici omezený počet míst, zahrnuty budou pouze vybrané projekty. Dramaturgický výběr zaštiťuje LETNÍ LETNÁ a CIRQUEON.

V rámci setkání Circostrady vznikne i brožura s aktuálními informacemi o novocirkusové scéně v ČR, kde budou vybrané projekty prezentovány.


■■■■■■

Dotazy směřujte na Aničku, anna.vondrackova@letniletna.cz, 732 989 294 nebo Elišku, eliska.burdova@letniletna.cz, 732 128 067