Tvořivé a cirkusové dílny
16.8., 17.8., 18.8., 21.8., 23.8.