Tvořivé a cirkusové dílny
17.8., 18.8., 25.8., 27.8.