Tvořivé a cirkusové dílny, Debaty
1.9., 17.8., 18.8.