Tvořivé a cirkusové dílny
1.9., 17.8., 18.8., 22.8.