Tvořivé a cirkusové dílny
1.9., 17.8., 18.8., 29.8.