Tvořivé a cirkusové dílny
1.9., 17.8., 18.8., 19.8., 27.8., 29.8.