Tvořivé a cirkusové dílny
15.8., 17.8., 18.8., 3.9.