Tvořivé a cirkusové dílny
17.8., 18.8., 23.8., 3.9.