Tvořivé a cirkusové dílny
16.8., 20.8., 22.8., 23.8., 29.8.