Tvořivé a cirkusové dílny
16.8., 18.8., 19.8., 23.8., 24.8., 26.8.