Tvořivé a cirkusové dílny
15.8., 16.8., 2.9., 22.8., 23.8., 26.8.