Tvořivé a cirkusové dílny
16.8., 20.8., 21.8., 23.8., 27.8., 29.8.