Tvořivé a cirkusové dílny
16.8., 20.8., 21.8., 23.8., 29.8., 30.8.