Tvořivé a cirkusové dílny
16.8., 18.8., 2.9., 22.8., 23.8., 29.8.