Tvořivé a cirkusové dílny
16.8., 2.9., 22.8., 23.8., 29.8., 30.8., 31.8.