Tvořivé a cirkusové dílny
1.9., 16.8., 23.8., 29.8., 3.9., 31.8.