Tvořivé a cirkusové dílny
16.8., 21.8., 23.8., 3.9., 31.8.