Tvořivé a cirkusové dílny
15.8., 16.8., 23.8., 3.9., 30.8.