Tvořivé a cirkusové dílny
16.8., 2.9., 23.8., 28.8., 3.9.