Zdarma, Tvořivé a cirkusové dílny
16.8., 23.8., 3.9.
neděle 3.9.

VÝTVARNÉ DÍLNY
time 12:00 – 17:00
17. 8.- 3. 9., 12:00-18:00 Tvořivé a cirkusové dílny

3.9.
12:00 – 17:00

VÝTVARNÉ DÍLNY Tvořivé a cirkusové dílny
17. 8.- 3. 9., 12:00-18:00