Tvořivé a cirkusové dílny
1.9., 16.8., 20.8., 23.8.