Tvořivé a cirkusové dílny
1.9., 16.8., 23.8., 24.8.