Tvořivé a cirkusové dílny
17.8., 18.8., 23.8., 23.8., 24.8.