Tvořivé a cirkusové dílny
16.8., 16.8., 17.8., 22.8., 22.8., 23.8., 24.8., 25.8.