Tvořivé a cirkusové dílny
17.8., 19.8., 22.8., 23.8., 25.8., 3.9.