Tvořivé a cirkusové dílny
17.8., 22.8., 23.8., 25.8., 3.9., 30.8.