Tvořivé a cirkusové dílny
1.9., 17.8., 22.8., 23.8.