Tvořivé a cirkusové dílny
1.9., 15.8., 17.8., 23.8., 23.8.