Tvořivé a cirkusové dílny
17.8., 21.8., 23.8., 24.8.