Tvořivé a cirkusové dílny
17.8., 19.8., 23.8., 26.8.