Tvořivé a cirkusové dílny
1.9., 17.8., 23.8., 27.8., 28.8.