Tvořivé a cirkusové dílny
15.8., 17.8., 18.8., 23.8., 28.8.