Tvořivé a cirkusové dílny
17.8., 2.9., 23.8., 30.8.