Tvořivé a cirkusové dílny
1.9., 19.8., 23.8., 30.8., 30.8.