Tvořivé a cirkusové dílny
1.9., 19.8., 22.8., 23.8.