Tvořivé a cirkusové dílny
15.8., 16.8., 22.8., 23.8.