Tvořivé a cirkusové dílny
18.8., 22.8., 23.8., 3.9.