Tvořivé a cirkusové dílny
16.8., 22.8., 22.8., 23.8., 23.8.