Tvořivé a cirkusové dílny
17.8., 2.9., 23.8., 25.8., 31.8.