Tvořivé a cirkusové dílny
2.9., 21.8., 23.8., 25.8., 31.8.