Tvořivé a cirkusové dílny
1.9., 2.9., 23.8., 28.8.