Tvořivé a cirkusové dílny
22.8., 23.8., 26.8., 29.8.