Tvořivé a cirkusové dílny
22.8., 23.8., 27.8., 29.8.